جوایز سوگواره

"جوایز "بخش‌اصلی

مجموعه عکس
رتبه اول چهار میلیون تومان سه میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه دوم سه میلیون تومان دو میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه سوم دومیلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
تک عکس
رتبه اول سه میلیون تومان دو میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه دوم دو میلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه سوم یک میلیون تومان پانصد هزار تومان کمک به هیأت

برگزیدۀ بخش‌جنبی

هنرمند برتر عکس های قدیمی دومیلیون تومان

 

تمامی حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد  ©